Cięcie róż

 • Cięcie ma na celu pobudzenie roślin do wzrostu, ponieważ pąki wierzchołkowe hamują wzrost pędów bocznych. Powinno się je przeprowadzać dobrej jakości, ostrymi narzędziami
 • Generalna zasada to silniejsze cięcie krzewów słabiej rosnących
 • Tnie się zawsze nad pąkiem, kwiatem, liściem, czy pędem bocznym; zapewnia to szybsze gojenie
 • Cięcie przeprowadza się ukośnie od pąka lub innego organu, jednak nie za blisko (0,5 cm ponad pąkiem)
 • Róże parkowe, pienne i rabatowe oraz wyższe okrywowe należy ciąć tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz. Natomiast róże pnące tuż nad pąkiem skierowanym do góry lub w miejsce, w którym chcemy wypełnić lukę
 • Po przekwitnięciu kwiatostanów, tniemy pędy tuż nad pierwszym liściem 5-listkowym i silnym pąkiem zwróconym na zewnątrz, które znajdują się pod kwiatostanem
 • Jesienią obcinamy jedynie kwiatostany według powyższej metody, zostawiając długie pędy na zimę na krzewie, usuwamy jedynie te nienormalnie długie, biczowate lub chore pędy. Można też nieco skrócić pędy jeżeli obawiamy się, że śnieg mógłby uszkodzić strukturę krzewu
 • Róże parkowe i gatunkowe: wiosną każdy pęd uszkodzony oraz chory należy skrócić pod miejscem chorym, pędy obumierające należy wyciąć. Co drugi lub trzeci rok wycinamy 1 lub 2 najgrubsze i najstarsze pędy. Nie zaleca się corocznego skracania głównych pędów, grozi to stworzeniem pokroju miotlastego, skracamy jedynie te nienormalnie długie. Po kwitnieniu należy usunąć przekwitłe kwiatostany, a w przypadku odmian dających owoce kwiaty z ostatniego kwitnienia należy zostawić na krzewie
 • Róże krzaczaste np. część okrywowych i rabatowych dających mnóstwo pędów: wiosną pędy suche, uszkodzone, chore, obumierające i słabe wycinamy. Również 1/3 pędów najstarszych należy wyciąć, a pozostałe pędy skracamy o 1/3 ich długości
 • Róże wielkokwiatowe i standardowe rabatowe: pędy suche, uszkodzone, chore, obumierające i słabe co roku wiosną wycinamy. Pozostałe pędy skracamy na mniej więcej 15 cm od ziemi (przy wielkokwiatowych tniemy wyżej 30 cm)
 • Miniatury: pędy suche, mocno uszkodzone, chore i obumierające co roku wiosną wycinamy całkowicie. Jeżeli krzew ma dużą ilość pędów wycinamy również kilka najstarszych, by go przerzedzić. Pozostałe pędy przycinamy na wysokości 10-15 cm
 • Róże pnące: cięcie bardzo oszczędne. Pędy młodych roślin można ukierunkowywać poziomo po uprzednim przycięciu, by pobudzić kwitnienie w dolnych partiach krzewu. Tym samym formujemy też szkielet krzewu, tak by uzyskać pożądany wzrost. Młode pędy zaleca się również zaplatać w konstrukcję, po której róża ma się piąć. Co roku wiosną należy natomiast wycinać wszystkie obumierające, suche, chore i krzyżujące się pędy. Młode i silnie rosnące pędy można nawet przywiązywać delikatnie do konstrukcji. U krzewów starszych co roku należy wycinać 1 lub dwa pędy najstarsze, jeżeli da się je zastąpić młodymi, jeżeli zaś liczba pędów jest niewielka należy zaniechać takiego działania. Jeżeli chcemy odmładzać stare, boczne pędy należy je ciąć 10 do 15 cm nad miejscem połączenia z pędem głównym
 • Róże pienne: cięcie przeprowadza się w taki sam sposób w jaki tnie się odpowiednie odmiany rosnące na pniu. Cięcie przeprowadza się wiosną, w odniesieniu do miejsca szczepienia
 • Róże okrywowe: pędy suche, uszkodzone, chore, obumierające i słabe co roku wiosną wycinamy. Jeżeli krzew ma wiele pędów należy również wyciąć 1/3 pędów najstarszych, a pozostałe skrócić o 1/3 lub połowę, w zależności od wigoru odmiany
 • Cięcie na przedłużanie kwitnienia: u róż rabatowych i wyższych okrywowych zaleca się przycinanie w połowie długości pędów słabych, wiotkich, płonych (bez pąków kwiatowych) oraz tych, które nie dadzą obfitego kwitnienia lub zakwitną jedynie pojedynczymi kwiatami (u odmian kwitnących w bogatych kwiatostanach). Stosując ten zabieg we wczesnej fazie wzrostu krzew wyda kolejne kwiaty tuż po zakończeniu kwitnienia przez pędy dobrze wykształcone. Można również po prostu ciąć z zasady w połowie długości 1/3 lub mniejszą ilość pędów na krzewie
 • Cięcie w przypadku intensywnych objawów chorobowych lub porażenia herbicydem: należy ściąć wszystkie pędy krótko nad ziemią (10 do 15 cm)
 • Róże intensywnie rosnące, krzaczaste i pełne wigoru można ciąć za pomocą piły do żywopłotów, jeżeli rosną w formie właśnie żywopłotu lub swobodnych zarośli

© Copyright 2018. All Rights reserved. Szkółka róż Hyżowie

Realizacja:   Tworzenie stron www Smarcreation